El got viatger

Autor: Carla Ruano
Categoria: Conservació i canvi climàtic
Lloc: Menorca
Descripció: Un got de les festes d’un poble de Catalunya apareix només un mes i mig després a una platja de Menorca, amb la vida aferrada a ell.

Escull quines imatges vols veure